Collect your Business Debt Legally -
Tiada Kemenangan, Tiada Bayaran

Buka fail pemulihan hutang dengan kami hanya dengan RM100 dan kami akan mula bekerja dengan segera. 

Jumlah hutang minimum: RM5,000

Hubungi Kami

  Are you having difficulty recovering your debt?

  Tiada Kemenangan, Tiada Bayaran

  • Tanpa Risiko: Hanya bayar jika kami berjaya mendapatkan semula hutang anda (tuntutan hutang pra-mahkamah)
  • Keberkesanan Kos: Elak kos tambahan pada hutang yang tidak diperoleh semula.

  Pemulihan Hutang 100% Sah

  • Fully Legal Methods: Partnering with certified lawyers, we facilitate legal processes like notices of demand, winding up threats, writs of summons, etc.
  • Amalan Beretika: Tiada taktik haram atau meragukan.
  • Keutamaan Pada Perhubungan: Kami bantu menuntut kembali hak anda sambil mengekalkan hubungan positif dengan penghutang.

  Penghapusan Hutang Tanpa Cukai

  • Penghapusan Hutang Tanpa Cukai: Sekiranya pemulihan pra-mahkamah tidak berjaya, kami menyediakan dokumen penghapusan cukai secara percuma.
  • Situasi Sama Menang: Anda akan mendapat semula hutang anda atau jimat 24%* dari kewajipan cukai anda, tanpa sebarang kos tambahan.
  (* mengikut kadar cukai di Malaysia)

  Hubungi kami untuk mengetahui pelan pemulihan hutang yang sah di-sisi undang-undang tanpa sebarang masalah.

  Engage with us for a hassle-free, legally compliant debt recovery experience. Contact us now to see how we can help!

  How We Can Help You

  Debt Collection and Recovery Services

  Pursuing debtors in Malaysia can be time consuming, difficult and costly process for creditors. This is especially true for foreign creditors falling under other jurisdictions. Difference in laws, procedures, limitation period and timescale can pose serious challenges to debt recovery. Our organisation provides a liaison service including engaging solicitors and also acts on agency basis in specific circumstances. In addition to instructing solicitors to commence legal actions, we also provide credit management services such as issuing letters of demand before legal action, company’s background search service, credit reports and status reports.

  Siapa Kami

  Rakan Strategik Anda dalam Tuntutan Hutang yang Berkesan

  At the core of our service is a simple promise: we help you recover debts swiftly, saving you valuable time and resources. Our team of dedicated experts coordinates with certified attorneys specializing in legal debt recovery and litigation services. Together, we’re not just advisors; we are your strategic partners in navigating the complex landscape of debt collection.

  Mengapa Memilih Kami?

  Pengalaman Khusus

  Sejak dari 2016, pengalaman kami tertumpu kepada penguasaan segala proses pemulihan hutang merentasi pelbagai industri.

  Kepakaran Merentasi Industri

  Sama ada kewangan, penjagaan kesihatan, atau pembuatan, pasukan kami telah berjaya menguruskan pengumpulan hutang dalam pelbagai sektor.

  Pengetahuan Serantau

  Kepakaran kami tidak hanya terhad kepada Malaysia sahaja. Kami juga mempunyai rekod pemulihan hutang yang terbukti di peringkat antarabangsa.

  Efisien dan Efektif

  Dengan sumber dan pengalaman, kami memastikan pemulihan hutang anda pantas dan efektif, selaras dengan matlamat perniagaan anda.

  Hubungi kami untuk mengetahui bagaimana kami boleh bantu anda menyusun semula proses tuntutan hutang anda.

  Mohon KONSULTASI PERCUMA

  FAQ

  Ya, kerja tuntutan hutang adalah sah di Malaysia. Walau bagaimanapun, ia mesti dilakukan mengikut undang-undang Malaysia, termasuk menghormati privasi dan hak penghutang dan mengelakkan gangguan atau amalan yang kasar.
  Agensi pengumpulan hutang di Malaysia biasanya bekerja dengan menghubungi dulu penghutang bagi nama pelanggan mereka (pemiutang) bagi menuntut hutang yang belum dibayar. Mereka akan menggunakan pelbagai kaedah seperti panggilan telefon, e-mel, dan surat fizikal.
  Apabila memilih agensi pengumpulan hutang di Malaysia, anda mesti pertimbangkan reputasi agensi mereka, kadar kejayaan, kaedah tuntutan mereka laksanakan, pematuhan terhadap piawaian undang-undang, dan ulasan pelanggan. Adalah penting juga untuk memastikan mereka mempunyai struktur yuran yang jelas dan rekod prestasi yang baik dalam menguruskan hutang yang serupa.
  Kadar caj boleh berbeza, termasuk harga caj tetap, peratusan hutang yang dituntut, atau kombinasi kedua-duanya sekali. Sesetengah agensi mungkin mengenakan caj tambahan untuk perkhidmatan undang-undang jika proses pengumpulan memerlukan proses perundangan.

  Kos tuntutan hutang di Malaysia bergantung pada struktur caj agensi dan situasi hutang tersebut. Adalah disarankan untuk mendapatkan penjelasan terlebih dahulu tentang semua kos sebelum berhubung dengan agensi. Sila hubungi kami di RecoverDebt untuk membincangkan caj bagi kes anda.

  Tempoh proses tuntutan hutang boleh berbeza bergantung pada jumlah hutang, jawab balas dari penghutang anda, dan keadaan khusus bagi setiap kes. Kebiasaannya ia akan ambil masa dari beberapa minggu hingga beberapa bulan.
  Kesilapan umum termasuk tidak memahami kerangka undang-undang untuk menuntut hutang, mengganggu atau mengancam si penghutang, tidak menyimpan rekod komunikasi dengan betul, dan tidak mengesahkan ketepatan maklumat mengenai hutang.

  Di Malaysia, Akta Had Masa 1953 biasanya menetapkan tempoh had 6 tahun untuk kebanyakan hutang. Selepas tempoh ini, pemiutang mungkin tidak dapat melaksanakan tindakan undang-undang untuk mengumpul hutang. Walau bagaimanapun, ini tidak bermakna hutang tersebut dihapuskan; ia hanya tidak boleh dibawa ke peringkat mahkamah sahaja.

  Untuk menuntut hutang secara sah, anda harus mengikuti kerangka undang-undang, yang merangkumi penghantaran surat tuntutan rasmi, rundingan terma pembayaran, dan mungkin melibatkan agensi tuntutan hutang berlesen. Jika langkah-langkah tersebut gagal, tindakan undang-undang melalui mahkamah mungkin diperlukan.

  Alternatif termasuk merundingkan pelan pembayaran atau penyelesaian dengan penghutang. Pihak berkepentingan juga boleh menggunakan servis rundingan untuk mencapai perjanjian, menjual hutang kepada pihak ketiga, atau menutup hutang sebagai kos hutang lapuk bagi percukaian.
  Tuntutan hutang pra-mahkamah merujuk kepada proses mencuba mendapatkan semula hutang sebelum merujuk kepada tindakan undang-undang. Proses ini biasanya melibatkan komunikasi dengan penghutang untuk runding cara pembayaran, menetapkan pelan pembayaran, dan menggunakan agensi tuntutan hutang.
  Langkah-langkah biasa dalam tuntutan hutang sebelum tindakan undang-undang termasuklah:
  • Rundingan awal: Pemiutang atau agensi tuntutan hutang akan menghubungi dahulu penghutang untuk memberitahu mereka tentang hutang yang masih tertunggak.
  • Pengesahan: Penghutang akan diberi peluang untuk mengesahkan butiran hutang.
  • Rundingan: Pemiutang dan penghutang akan berunding untuk terma pembayaran, termasuklah pelan pembayaran.
  • Peringatan: Jika penghutang gagal memberi jawapan atau membuat bayaran, peringatan dan notis lanjut akan dihantar.
  • Notis akhir: Sebelum meneruskan proses perundangan, notis akhir atau surat tuntutan biasanya akan dihantar, memberi amaran tentang kemungkinan tindakan undang-undang.
  Tindakan undang-undang harus dipertimbangkan sebagai langkah terakhir untuk tuntutan hutang. Ia biasanya dilakukan apabila semua kaedah lain, seperti rundingan dan pelan pembayaran menemui jalan gagal, dan penghutang sama ada tidak mahu bayar, atau tidak mampu membayar hutang.
  Alternatif kepada tindakan undang-undang termasuk:
  • Penyelesaian melalui rundingan: Bersetuju pada jumlah pembayaran yang dikurangkan atau melaksanakan jadual pelan pembayaran.
  • Rundingan atau Timbang tara: Menggunakan pihak ketiga yang neutral untuk bantu mencapai penyelesaian yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak.
  • Penstrukturan semula hutang: Mengubah terma perjanjian hutang untuk menjadikan pembayaran semula lebih layak bagi penghutang.
  • Menjual hutang: Memindahkan hutang kepada pihak ketiga, seringkali pada jumlah yang dikurangkan.
  • Menutup hutang Dalam beberapa kes, terutamanya jika kos tuntutan melebihi dari jumlah hutang, pemiutang mungkin memilih untuk melupuskan hutang sebagai kerugian.
  Merekod tuntutan hutang lapuk biasanya melibatkan pembalikan menutup hutang lapuk dalam rekod perakaunan anda. Adalah penting untuk mengekalkan rekod yang tepat bagi mencerminkan perubahan ini dalam penyata kewangan anda.
  Kos tuntutan hutang lapuk boleh berbeza bergantung pada kaedah yang digunakan dan kesukaran kes. Jika menggunakan agensi tuntutan hutang, kos mungkin termasuk peratusan hutang yang dikumpulkan atau secara yuran tetap.
  Tempoh untuk tuntutan hutang lapuk bergantung pada pelbagai faktor. Ia bergantung pada faktor-faktor seperti kesediaan dan kemampuan penghutang untuk membayar, kaedah tuntutan yang digunakan, dan sama ada tindakan undang-undang diperlukan.
  Alternatif kepada penutupan syarikat di Malaysia termasuk:
  • Penstrukturan semula: Ini melibatkan penstrukturan semula hutang dan operasi syarikat untuk meningkatkan kestabilan kewangan.
  • Perjanjian sukarela: Syarikat boleh memasuki perjanjian dengan pemiutangnya untuk membayar hutang sepanjang masa.
  • Penggabungan atau pengambilalihan: Syarikat boleh digabungkan dengan atau diambil alih oleh syarikat lain.
  • Menjual perniagaan atau aset: Menjual bahagian perniagaan atau aset untuk membayar hutang dan menjaga syarikat tetap terapung.
  • Penangguhan sementara perniagaan: Menghentikan operasi sementara untuk menstabilkan kewangan.
  Secara umumnya, ia boleh mengambil masa dari beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk menutup sepenuhnya syarikat di Malaysia. Ia sebahagian besarnya bergantung pada proses urusan syarikat, jenis penutupan (sukarela atau paksaan), dan sebarang pertikaian undang-undang yang mungkin akan timbul.
  Di Malaysia, pembubar mestilah seorang pengamal insolvensi yang berlesen. Pelantikan boleh dibuat oleh pemegang saham, pemiutang, atau pihak mahkamah, bergantung pada jenis penggulungan.
  Kos penutupan syarikat di Malaysia termasuk:
  • Yuran pembubar: Bayaran untuk servis pembubar.
  • Yuran undang-undang: Jika prosiding undang-undang terlibat.
  • Kos pentadbiran: Kos yang berkaitan dengan memberitahu pemiutang, mengadakan mesyuarat, dan tugas pentadbiran lain.
  • Kos pelupusan: Jika aset perlu dijual atau dilupuskan.
  • Penyelesaian hutang: Bayaran hutang tertunggak kepada pemiutang.
  • Kos keseluruhan boleh berbeza bergantung pada saiz dan kerumitan syarikat dan proses penutupan.
  Ingat, landskap undang-undang boleh berubah. Oleh itu, selalu idea yang baik untuk berunding dengan profesional undang-undang untuk maklumat dan nasihat terkini yang khusus untuk situasi anda.