Servis

Commercial and Corporate Debt Recovery Services in Malaysia

Mengurus hal tuntutan hutang di Malaysia adalah perkara yang sangat rumit, terutamanya bagi pemiutang asing. Segala undang-undang, prosedur, dan tempoh masa di seluruh bidang kuasa menambah lagi cabaran. Organisasi kami mengkhususkan diri dalam mengatasi rintangan ini, memastikan pengumpulan hutang yang efisien dan berkesan untuk pelanggan tempatan dan antarabangsa.

Perkhidmatan Komprehensif Kami Termasuk:

  • Notis Tuntutan
  • Mediasi & Penyelesaian Hutang
  • Semakan Latar Belakang serta Laporan
  • Pemulaan Litigasi Mahkamah - bekerjasama dengan peguam untuk memulakan prosiding undang-undang apabila perlu
  • Enforcement of Judgments
  • Penguatkuasaan Penghakiman Pemulihan Pra-Mahkamah di Peringkat Kebangsaan dan Antarabangsa - meluaskan perkhidmatan kami merentasi sempadan bagi mendapatkan semula hak anda.

Our team, in partnership with experienced and thoroughly vetted legal professionals, ensures the smooth handling of your debt recovery needs. This includes acting on an agency basis in specific situations.

Let us help you streamline your debt collection processes.

Hubungi kami sekarang untuk membincangkan keperluan pemulihan hutang anda.

Aliran Kerja Pemulihan Hutang

loan-bank-money-cost

Analisis Kes

Ini adalah langkah awal di mana butiran kes hutang diteliti secara terperinci. Ia melibatkan pemahaman tentang sifat hutang, latar belakang penghutang, dan bukti komunikasi atau percubaan tuntutan sebelumnya. Tahap ini menetapkan strategi asas yang akan digunakan dan sering melibatkan penilaian kelayakan untuk tindakan undang-undang.

Pembukaan Fail

Sekiranya kes itu dianggap boleh diambil tindakan, fail rasmi akan dibuka. Langkah ini melibatkan pengumpulan dan penyusunan semua dokumentasi yang diperlukan, seperti kontrak, invois, rekod komunikasi dan sebarang maklumat lain yang berkaitan.

Notis Tuntutan

Penghutang kemudiannya akan dimaklumkan mengenai hutang mereka melalui Notis Tuntutan. Dokumen undang-undang ini berfungsi sebagai permohonan rasmi untuk tuntutan, dengan jumlah amaun yang perlu dibayar, tarikh akhir pembayaran, dan akibat tidak membayar. Ia merupakan langkah penting dalam perundangan untuk tindakan selanjutnya jika penghutang gagal mematuhi.

Pengantaraan/Penyelesaian

Sebelum meningkatkan kepada kaedah yang lebih konfrontasi, seringkali ada percubaan untuk menyelesaikan perkara melalui rundingani atau jalan penyelesaian. Langkah ini melibatkan rundingan dengan penghutang untuk mencari penyelesaian yang mesra, seperti pelan pembayaran. Ia adalah pendekatan yang kos-efektif dan kurang berlawanan berbanding prosiding mahkamah.

Ancaman yang Ditingkatkan (Writ, Winding Up, dll)

Jika pengantaraan gagal dan hutang masih belum dibayar, proses tersebut akan meningkat. Ini boleh melibatkan penerbitan writ (perintah undang-undang rasmi) atau petisyen penutupan (digunakan untuk syarikat yang tidak solven) sebagai ancaman. Tindakan ini menunjukkan keseriusan situasi kepada penunggak dan seringkali dapat memacu pembayaran untuk mengelakkan tindakan undang-undang selanjutnya.

Prosiding Mahkamah

Jika tindakan yang ditingkatkan tidak menghasilkan sembarang pembayaran, kes tersebut mungkin akan dibawa ke peringkat mahkamah. Ini melibatkan penyampaian kes kepada hakim, dengan kedua-dua pihak berpeluang untuk menyampaikan bukti dan hujah mereka. Mahkamah kemudian akan membuat penghakiman berdasarkan merit undang-undang kes tersebut.

Penguatkuasaan Penghakiman

Setelah penghakiman diperoleh, langkah terakhir adalah melaksanakannya. Ini boleh melibatkan pelbagai kaedah, seperti menggarnis akaun bank, merampas aset, meletakkan lien pada harta, atau cara undang-undang lain untuk memastikan hutang dibayar. Kaedah penguatkuasaan bergantung pada bidang kuasa dan keadaan khusus penunggak.

Setiap langkah dalam aliran kerja kami direka untuk memberikan tekanan dan membawa undang-undang kepada penghutang, sambil memberikan peluang untuk penyelesaian tanpa merujuk kepada prosiding undang-undang. Pendekatan berstruktur ini memastikan kaedah tuntutan hutang adalah profesional dan sah.

Mohon KONSULTASI PERCUMA